Novinky a zaujímavosti

 

Cítite sa neisto počas šoférovania a dopravné značky zachytávate v poslednej chvíli? Rozmazávajú sa vám a oslňujú vás svetlá oproti idúcich áut a pouličné osvetlenie? Strácate v tme odhad vzdialenosti a rozpoznávaciu schopnosť? Musíte žmúriť očami, aby ste dostatočne zaostrili obraz? Všetky tieto symptómy sú často spôsobené nesprávnou dioptrickou korekciou a preto sa skúsime bližšie pozrieť na danú problematiku.

auto_svetla.png

Zrakovú nepohodu a významné zhoršenie videnia v tme alebo v podmienkach so zníženou svetelnou intenzitou spôsobuje väčšinou nesprávne nastavená dioptria oka. Dioptrie môžeme rozdeliť na dve základné kategórie – sférické a cylindrické. Medzi sférické dioptrie patria plusové dioptrie (+), ktoré korigujú ďalekozrakosť a mínusové (-), ktoré korigujú krátkozrakosť. Charakteristické pre tieto dioptrie je, že príliš nezávisia na pozícii sklíčka pred okom, nakoľko po celej šírke dioptrického skla majú takmer rovnaký dioptrický účinok. Hlavnou úlohou týchto dioptrií je posunúť svetelné lúče pozorovaného predmetu na sietnicu oka a pokúsiť sa ich začleniť do jedného bodu. Plusová dioptria pôsobí tak, že lúče sústreďuje bližšie k oku. Mínusová dioptria zase sústreďuje lúče ďalej od oka. Stav, kedy lúče pozorovaného predmetu dopadajú priamo na sietnicu, a to presne do jedného bodu, označujeme ako emetropia. Tento stav môžeme považovať za stav kedy oko nevykazuje žiadnu dioptrickú vadu.
oči.png

Určiť a nastaviť správnu hodnotu sférickej dioptrie nie je obvykle príliš náročné a väčšina zrakových problémov počas tmy, ktoré sú vyvolané nesprávnou sférickou korekciou spôsobuje príliš slabá mínusová hodnota.

Druhou kategóriou dioptrií sú takzvané cylindrické. Tie slúžia pre korekciu astigmatizmu. Charakteristickým rysom cylindrickej dioptrie je, že jej účinok nie je po celej šírke okuliarovej šošovky rovnaký, ale závisí na určitej pozícii tohto skla pred okom. Identifikovanie potrebnej sily a presnej pozície cylindrického skla sa odvíja od tvaru povrchu oka, najmä zakrivenia jeho prednej vrstvy, ktorá sa nazýva rohovka. Toto zakrivenie má každý človek individuálne. Preto je diagnostika zakrivenia zložitejšia, ale aj časovo náročnejšia.

Aby sme si priblížili ako astigmatizmus vyzerá a zároveň pôsobí na videnie, predstavme si zjednodušene povrch oka ako koláč v dvojrozmernom zobrazení (2D). Pokiaľ tento koláč rozkrájame na 8 častí, tak v každej časti bude mať koláč čiastočne iný rozmer, keďže nebude mať tvar dokonalého kruhu. A presne tak má ľudské oko takmer vždy v každom jeho reze trochu iný rozmer.

koláč.jpg

Ak k tejto dvojrozmernej predstave pridáme aj tretí výškový rozmer (3D), tak zistíme, že v jednotlivých bodoch bude mať oko aj rozdielnu výškovú hodnotu. Potom reálny tvar rohovky vyzerá ako topografická mapa pohoria, kde sa nachádzajú strmšie a rovnejšie miesta. Konkrétne topograficky zmapovaná ľudská rohovka môže vyzerať nasledovne:


topografie.jpg

Čím viac má rohovka v určitej časti odlišné zakrivenie oproti jej zvyšku, tým je hodnota astigmatizmu vyššia a je potrebná silnejšia hodnota cylindrickej dioptrie k jej korekcii. Svetlo, ktoré dopadne na takto zakrivený povrch oka sa láme nerovnomerne a spôsobuje rozptyl lúčov, ktoré na sietnicu nedopadajú do jedného bodu, ale sú rozptýlené a deformované prevažne do jedného smeru. Tento smer potom korešponduje s najviac zakrivenou časťou rohovky. Správna pozícia cylindrického sklíčka pred okom by potom ležala smerom kolmo k najstrmšej, najviac nepravidelnej časti na rohovke.

V praxi je to však zložitejšie. Na vzniku astigmatizmu sa nepodieľa len zakrivenie povrchu oka (predná plocha rohovky). Jeho celkovú veľkosť ovplyvňuje aj zadná plocha rohovky, vnútroočná šošovka a ostatné očné médiá, cez ktoré musia svetelné lúče prejsť, než dopadnú na sietnicu oka. Správna pozícia cylindrického sklíčka potom leží v ose, ktorá sa nachádza kolmo smerom, v ktorom bude pôsobiť výsledná hodnota astigmatickej vady. Táto hodnota vznikne súčtom hodnôt astigmatizmu, ktoré budú vyvolávať jednotlivé štruktúry oka, cez ktoré lúče svetla prechádzajú pri ich prechode do sietnice.

Pri nesprávnom nastavení cylindrov v okuliaroch dochádza k tomu, že svetelné lúče síce dopadajú na sietnicu (pokiaľ je správne nastavená sférická dioptria), ale nedopadajú do jedného bodu a tým pádom vidíme neostro. Obraz často býva deformovaný do jedného smeru, vidíme tzv. „duchov“, splývajú nám guľaté tvary písmen a dochádza k poklesu rozlišovacej schopnosti oka, ako aj kontrastnej citlivosti. Rovnako v podmienkach so zníženou svetelnou intenzitou a za tmy dochádza k nadmernému oslneniu zo svetiel oproti idúcich áut.


astigmatismus_text_-_kopie.png

Ako už vieme, pokiaľ nie je dioptrická hodnota v okuliaroch nastavená na optimálnu hodnotu, tak svetelné lúče nie sú sústreďované do jedného miesta na sietnici a obraz nevidíme v optimálnej možnej kvalite. Pokiaľ však budeme mať vyrobené multifokálne okuliarové šošovky podľa nesprávne nastavených dioptrií, tak zaostrená oblasť zorného poľa bude výrazne užšia, než by mala byť.

V dôsledku nesprávne nastavených dioptrií, nie je možné využiť maximálny potenciál, ktorý nám multifokálne okuliarové šošovky poskytujú. Často potom v praxi nastáva paradoxná situácia, keď je vplyvom nesprávnej korekcie zorné pole v prémiových multifokálnych okuliarových šošovkách užšie, než v multifokálnych sklách nižšej kategórie so správne nastavenou hodnotou.

optikachytil_astigmatizmus.png

 

V prípade, že chcete mať stopercentnú istotu správne nastavenej korekcie, objednajte sa na vyšetrenie v našej optike. Disponujeme mnohoročnými skúsenosťami so všetkými dioptrickými vadami oka, ktoré sme získali počas pôsobenia na najprestížnejších očných klinikách na Slovensku a v Česku.

Viac o našich vyšetrovacích postupoch a filozofii sa dočítate na našej internetovej stránke. Radi vás uvítame aj osobne v našej optike, kde vám poskytneme kvalitné vyšetrenie a profesionálny prístup.