O nás

about

Mgr. David Chytil - Optometrista a Vedúci optiky

Vyštudoval päťročný študijný program v odbore Optometria na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci, kde získal Bakalársky aj Magisterský titul. Behom študijných rokov pracoval 3 roky v Olomouci v očnej optike GrandOptical ako hlavný optometrista.

Po ukončení štúdia pôsobil niekoľko rokov ako optometrista na európskej očnej klinike Gemini, kde mal na starosti predoperačné vyšetrenia pacientov a začal sa špecializovať na aplikáciu tvrdých kontaktných šošoviek pre pacientov trpiacich ochorením Keratokonus.

Na Slovensku pôsobil ako hlavný optometrista na očných klinikách Veselý Očná Klinika a v Centrum Mikrochirurgie Oka. Jeho hlavnou špecializáciou bola korekcia pacientov s komplikovanými dioptrickými chybami oka a stanovenie ich okuliarovej korekcie a korekcie pomocou kontaktných šošoviek. Ako jeden z prvých kontaktológov na Slovensku sa začal venovať aplikácii hybridných šošoviek určených pre pacientov trpiacich ochorením keratokonus alebo stavom po transplantácii a úrazoch rohovky, kedy je povrch oka výrazne nepravidelný a zraková ostrosť výrazne oslabená.

Každoročne sa zúčastňuje Oftalmologických aj Optometrických kongresov naprieč celým Slovenskom aj Českom, kde ste ho mohli počuť prednášať na kongresoch ako: XXV VYROČNÝ KONGRES SLOVENSKEJ OFTALMOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI, MyVision 2019, OPTOFEST 2019. Pravidelne sa zúčastňuje školení a kurzov v rámci celoživotného vzdelávania.

Naša Optika

Naša Vyšetrovňa