Cenník našich služieb

Všetky naše vyšetrenia zraku prebiehajú v súlade s medzinárodne uznávanými postupmi Svetovej Rady Optometrie (World Council of Optometry), čo zabezpečuje najvyššie štandardy a precíznosť v priebehu celého Vášho vyšetrenia.

Meranie dioptrickej chyby oka a stanovenie hodnôt okuliarovej korekcie.

ZADARMO *

Vstupné vyšetrenie na kontaktné šošovky.

ZADARMO *

Kontrola nositeľa kontaktných šošoviek.

ZADARMO **

Servis okuliarov.

ZADARMO ***

Zaučenie a tréning nasadzovania a vyberania kontaktných šošoviek.

30 €

Vstupné vyšetrenie na hybridné šošovky

40 €

Kontrola nositeľa hybridných šošoviek

20 €

*Zadarmo pri nákupe okuliarového rámu alebo okuliarových šošoviek, inak je táto služba spoplatnená sumou 20 €

**Zadarmo pre stálych zákazníkov, ktorí od nás pravidelne odoberajú kontaktné šošovky a ich príslušenstvo (uskutoční u nás nákup kontaktných šošoviek aspoň jedenkrát za 6 mesiacov), inak je táto služba spoplatnená sumou 20 €.

***Zadarmo po dobu dvoch rokov na všetky okuliare, ktoré u nás boli zakúpené, inak je táto služba spoplatnená.

Pokiaľ sa chcete dozvedieť viac o našom vyšetrení zraku a zistiť, v čom sa líšime od našej konkurencie, kliknite tu.

Vyšetrenie zraku na predpis okuliarov:

Naša cesta za dosiahnutím dokonalého výsledku, začína už vlastnosťami prostredia, v ktorom vyšetrenie prebieha. Je nevyhnutné, aby vyšetrovacia vzdialenosť, tj. vzdialenosť, z ktorej budete čítať text z optotypu (obrazovky) bola aspoň 5 metrov. Pokiaľ táto vzdialenosť nie je dodržaná, dochádza behom vyšetrenia k samovoľnému zaostrovaniu očí, čo sa odborne nazýva akomodácia.

Toto samovoľné zaostrovanie (akomodácia) má za následok, že pokiaľ by už ďalej celé vyšetrenie prebehlo správne, tak iba vplyvom zaostrovania z dôvodu nedostatočnej vyšetrovacej vzdialenosti dochádza k nameraniu nesprávnej dioptrie, ktorá sa môže prejaviť znížením kvality Vášho videnia.

Pr. Pokiaľ by sme mali vyšetrovaciu vzdialenosť 3,5 metra, tak chyba, ktorú môže táto vzdialenosť do výsledku merania priniesť je 0,29 Dpt.

 

1) Anamnéza

Na úvod vyšetrenia prebehne krátka anamnéza, behom ktorej sa pokúsime zistiť Vaše zrakové obtiaže a vytvoriť si predstavu o Vašom doterajšom videní a zrakových požiadavkách. Pokiaľ už ste nositeľmi okuliarovej korekcie, tak je výhodou priniesť si všetky Vaše okuliare so sebou, aby sme si ich mohli premerať a zistiť Vaše doterajšie dioptrie, ktoré na záver nášho vyšetrenia porovnáme s novo nameranou korekciou.

 

2) Objektívna refrakcia:

Ďaľším krokom je vyšetrenie Vašich očí na prístroji, ktorý sa volá Auto-Kerato-Refrakto-meter. Tento prístroj nám určí matematickú hodnotu Vašej dioptrickej chyby oka a zakrivenia rohovky. Toto vyšetrenie je úplne bezbolestné a bezkontaktné. Zjednodušene sa jedná o kameru so senzorom, ktorá vyšle svetelný signál do oka, tento signál sa odrazí od sietnice a vráti sa späť do kamery. Senzor potom zaznamenáva odchýlky signálu na tejto ceste. Na základe týchto odchýlok je spočítaná hodnota Vašej dioptrickej chyby.

Toto vyšetrenie je nutné vždy brať iba ako orientačné, nakoľko v procese vyšetrenia môže nastať hneď niekoľko chýb, na základe ktorých môže prístroj určiť nesprávnu hodnotu dioptrií. Tieto chyby sú nasledovné:

 • Oči nám pri pohľade do prístroja môžu začať svojvoľne zaostrovať (akomodovať) a prístroj potom nameria falošné hodnoty zvýšené alebo znížené (podľa typu chyby oka) o hodnotu akomodácie
 • Meranie prebieha iba v niekoľkých stovkách bodov, nie však v celej šírke zrenice, reálna dioptria potom môže mať inú veľkosť.
 • Prístroj je nastavený na určitý interval hodnôt, ktoré reprezentujú anatomické parametre očí, ktoré sa najčastejšie vyskytujú. Jedná se o tzv. normálne (priemerné oči). Medzi tieto parametre patrí napríklad veľkosť optickej mohutnosti rohovky a vnútroočnej šošovky, šírka zrenice, hodnota zakrivenia rohovky, dĺžka oka a iné. Pokiaľ má niekto avšak mierne atypické parametre oka, ktoré sa vyskytujú mimo tento interval, potom dochádza ku skresleniu v procese merania a výpočtu a dostávame nesprávne hodnoty dioptrií.

 

3) Kontrola predného segmentu oka na mikroskope

Predtým ako začne samotné meranie dioptrií, je potrebné skontrolovať, či sú oči vo fyziologickom stave. Akýkoľvek príznak zápalu, podráždenia oka, alergická reakcia alebo iná očná patológia by nám mohla zapríčiniť nameranie nesprávnych hodnôt. K tomuto vyšetreniu používame mikroskop, ktorým posvietime do očí a skontrolujeme, či všetky štruktúry predného segmentu oka vyzerajú v prirodzenom (normálnom) stave. V prípade podozrenia na nejakú očnú patológiu Vám dohodneme termín na vyšetrenie u očnej lekárky v očnej ambulancii PROOKULI, s ktorou úzko spolupracujeme.

 

4) Monokulárna subjektívna refrakcia

Subjektívna refrakcia je najpresnejšou metódou, ako odhaliť skutočnú dioptrickú chybu oka. Toto vyšetrenie kladie veľký dôraz na Vaše osobné pocity, na základe ktorých sme schopní nastaviť naprosto presnú hodnotu dioptrie, ktorú Vaše oči budú potrebovať.

Na úvod vyšetrenia Vám nasadíme skúšobný rám, ktorý prispôsobíme presne tvaru Vašej tváre. Následne zakryjeme jedno oko a pred druhé budeme postupne predkladať sklíčka podľa určitých presne stanovených postupov a pravidiel, dokým nenájdeme optimálnu hodnotu sféro-cylindrickej korekcie, odborne se tomuto procesu hovorí monokulárna refrakcia. Následne zakryjeme druhé oko a vykonáme monokulárnu refrakciu aj na druhom oku.

 

5) Binokulárna subjektívna refrakcia

V ďaľšom kroku je vždy nutné odkryť obe oči a vykonať jemné dioptrické dokorigovanie pri pohľade oboma očami!! Tento krok je veľmi dôležitý pre nájdenie správnej hodnoty Vašich dioptrií. Pri zakrytí jedného oka môže dôjsť k samovoľnému zaostrovaniu oboch očí (akomodácii), ktorá zapríčiní, že nameriame dioptriu zvýšenú (pri krátkozrakosti) alebo zníženú (pri ďalekozrakosti) o hodnotu akomodácie, ktorá avšak pri odkrytí a pohľade oboma očami už platiť nebude, pretože nám oči prestanú samovoľne zaostrovať a táto zvýšená alebo znížená hodnota už platiť nebude.

 

6) Záverečná skúška

Na záver Vás vždy necháme sa s nameranými dioptriami prejsť, aby ste mali možnosť si ich vyskúšať v pohybe a zistiť, ako Vám budú vyhovovať v bežnom živote. Pokiaľ by ste mali nepríjemné pocity, tak hodnotu korekcie upravíme tak, aby Vám bola príjemná, a aj napriek tomu ste dosiahli dokonalého videnia na všetky vzdialenosti. Vaša 100% spokojnosť je pre nás prioritou. Približná doba vyšetrenia je 20-30 minút.

 

Vyšetrenie zraku na kontaktné šošovky

Pre pohodlné a bezproblémové videnie v kontaktných šošovkách je nevyhnutné správne vyhodnotiť tvar a geometrické zakrivenie rohovky, voči ktorému vhodne prispôsobujeme a vyberáme parametre kontaktnej šošovky. Často je taktiež potreba vhodne upraviť dioptrickú hodnotu v kontaktnej šošovke oproti okuliarovej korekcii, ktorá sa veľakrát líši. Pri výbere zlého tvaru a geometrie šošovky dochádza k príliš veľkému alebo malému pohybu šošovky na rohovke a k nadmernému tlaku šošovky na povrch oka. Všetky tieto faktory znižujú komfort a ostrosť videnia a pri dlhodobom nosení môžu začať spôsobovať rôzne zdravotné komplikácie pre Vaše oči.

Preto pre dosiahnutie perfektného výsledku a 100% komfortu pri nosení kontaktných šošoviek sa naše vyšetrenie skladá z troch sedení:

 

1. Vstupné vyšetrenie na kontaktné šošovky

Vstupné vyšetrenie na kontaktné šošovky je do značnej miery podobné ako vyšetrenie na okuliarovú korekciu. Behom tohto vyšetrenia vykonávame:

 • Dôkladnú anamnézu
 • Kontrolu predného segmentu oka, či sa jedná o normálny (prirodzený) nález, v opačnom prípade je striktne zakázané aplikovať kontaktné šošovky
 • Zmeriame zakrivenie rohovky a presnú hodnotu dioptrickej chyby oka
 • Na základe zakrivenia rohovky a požiadavkov klienta vyberáme vhodný typ skúšobnej kontaktnej šošovky

Približná doba tohto sedenia je 20-30 minút

 

2. Zaučenie a tréning nasadzovania a vyberania kontaktných šošoviek

Behom tohto sedenia naučíme klienta:

 • Správne nasadzovanie a vysadzovanie kontaktnej šošovky
 • Starostlivosť o kontaktné šošovky
 • Vysvetlíme si režim nosenia a nutné hygienické návyky pri manipulácii so šošovkami

Na mikroskope skontrolujeme:

 • Či skúšobná šošovka sedí správne na oku
 • Vyhodnotíme jej pohyblivosť na rohovke
 • U tórických šošoviek overíme správnosť stáčania osy cylindru
 • Vyskúšame videnie v kontaktnej šošovke
 • Overíme správnosť dioptrickej hodnoty naaplikovanej kontaktnej šošovky a v prípade potreby ju upravíme.

Až po úspešnom absolvovaní všetkých týchto krokov, môžete odísť domov so skúšobnými šošovkami, ktoré máte možnosť si otestovať v bežnom živote a vyskúšať, či Vám táto cesta korekcie bude vyhovovať. Približná doba vyšetrenia je 50 minút.

 

3. Kontrola nositeľa kontaktných šošoviek

Po skúšobnej aplikácii s odstupom jedného týždňa (pri dennej variante šošoviek), dvoch týždňov (pri štrnásťdennej alebo mesačnej variante šošoviek) vykonávame záverečnú kontrolu, kde si všetko znovu skontrolujeme a vyhodnotíme.

Na tomto sedení je hlavne dôležité overiť, či vybratá dioptrická hodnota šošoviek je správna, pretože po niekoľkých hodinách ich nosenia, môže nastať mierny dioptrický posun. Z tohto dôvodu je nutné vždy na túto kontrolu prísť s nasadenými šošovkami, ktoré sú už v očiach minimálne dve hodiny. V priebehu tejto kontroly Vás čaká:

 • Kontrola usadenia a pohyblivosti kontaktnej šošovky na oku
 • Kontrola správnosti dioptrických hodnôt šošovky
 • Pri tórických šošovkách overíme správnosť stáčania osy cylindru

Na záver vykonáme výstupný pohovor a vyhodnotenie. Pokiaľ bude panovať vzájomná spokojnosť z dosiahnutého výsledku, tak pristúpime k objednávke finálneho balenia šošoviek. Približná doba kontroly je 20 minút.